Clients

Sandvik
Korsnäs
Mellanskog
ExTe

Konstcentrum
Setra Bygg
Gävle Kommun
Lantmäteriet
X-trafik
Gefleortens Mejerier
Statens Konstråd
Högskolan i Gävle
Länsförsäkringar Bank
Micare
Milko
Mea
Gallerix
Etablera